Samsung Galaxy Note9 Dual-SIM SM-N960F/DS – 지원 포럼 지금 구매 – ₩829,225

請問CPU是高通的嗎 [Samsung Galaxy Note9 Dual-SIM SM-N960F/DS - 312331]

  • Ben tt
  • Posts: 1
  • 가입날짜: 6 12월 2018

請問是高通CPU NOTE 9嗎.                                                       

  • Nicole FC Staff
  • Posts: 128
  • 가입날짜: 30 7월 2014

您好

請您參考N9600型號 : https://www.expansys-tw.com/search/?q=N9600

;